જુથવિવાદ / મહામારી વચ્ચે ગુજરાત ભાજપના નેતાઓ વચ્ચે જૂથવાદ : સેવાના નામે બાવળીયા-બોઘરા જૂથ વચ્ચે પોસ્ટર વૉર

BJP Bharat Boghara and Kunwarji Bavaliya

ભાજપનો જૂથવાથનો કલહ ફરી એકવાર સામે આવ્યો ભરત બોઘરા જૂથ અને કુંવરજી બાવળિયા જૂથના સમર્થકો ફરી આમને-સામને

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ