હુમલો / અબ્દુલ્લાના ચીન પ્રેમ પર ભાજપનો પ્રહાર, કહ્યું રાહુલ અને ફારૂક બંને એક સિક્કાની બે બાજુ

bjp attacked farooq abdullah love for china

ફારૂક અબ્દુલ્લાના ચીન અને ધારા 370 વિશે કરાયેલ વિવાદિત નિવેદન પર આજે ભાજપે હુમલાઓ કર્યા. ભાજપે કહ્યું કે ફારૂક અબ્દુલ્લા અને રાહુલ એક જ સિક્કાની બે બાજુ છે.  

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ