રાજકારણ / લો આ નવું આવ્યું : મનમોહન સરકારના આ એક કામને લીધે અત્યારે પ્રજા મોંઘવારીથી પીડાય છે, મોદી સરકારનો આક્ષેપ

biz upa oil bonds legacy hurting consumers today says modi government

દેશની મોંઘવારી માટે મનમોહનની સરકાર જવાબદાર હોવાનો મોદી સરકારનો આક્ષેપ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ