રોગચાળો / અમદાવાદ જિલ્લામાં બર્ડ ફૂલની એન્ટ્રી, આ વિસ્તારમાં 10 કિમી, ઈંડા, પક્ષીના વેચાણ પર પ્રતિબંધ

Bird flu in sola ahmedabad gujarat

હજુ કોરોના રહી રહીને ઉથલા મારી રહ્યો છે ત્યારે ફરીથી બર્ડ ફ્લૂએ ઉથલો માર્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ