ગુજરાત / બિન સચિવાલય પરીક્ષાના ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશનને લઈ સૌથી મોટા સમાચાર, અધ્યક્ષ A K રાકેશે ટ્વીટ્ કરી આપી માહિતી

Bin Swarifashs Document Verichine Lo The Biggest NewsTweeted Information

તાજેતરમાં ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવાયેલી બિનસચિવાલયની પરિક્ષાના ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટે ટૂંક સમયમાં યાદી જાહેર કરાશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ