મહેરબાન તંત્ર / AMTSને લોકડાઉનથી રૂ. 18 કરોડનું નુકસાન અને ખાનગી ઓપરેટરો પર બીજી વખત ધનવર્ષા

Bills are being paid to AMTS operators in Ahmedabad

કોરોનાની ફર્સ્ટ વેવ વખતે એપ્રિલ અને મે-2020 આ બે મહિનામાં લોકડાઉનને કારણે AMTS પૂર્ણપણે બંધ હતી, તેમ છતાં ઓપરેટરોને રૂ.7.75 કરોડ ચૂકવ્યા હતા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ