પોર્ટને મળી મોટી સ્વાયત્તતા / દેશના 12 પોર્ટને લઈને લોકસભા બાદ રાજ્યસભામાં મોદી સરકારનું મોટું બિલ પાસ

Bill passed to provide greater autonomy to 12 ports; Rajya Sabha discusses Union Budget

દેશના 12 સૌથી મોટા પોર્ટ (બંદર) ને સ્વાયત્તતા બક્ષવા માટે કેન્દ્ર સરકારે નિર્ણય કર્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ