તમારા કામનું / હેલ્મેટ પહેર્યું હોય તેમ છતાં થઈ શકે છે 1000 રૂપિયાનો દંડ! જીવલેણ ભૂલ કરતાં હોવ તો જાણી લો નિયમ

bikes wearing helmet but not tying strap will attract rs 1000 fine know updated motor vehicle rules

મોટર વાહન અધિનિયમ, 1988માં વધુ એક નિયમ ઉમેરવામાં આવ્યો છે. પહેલા હેલ્મેટ ના પહેરવામાં આવે તો ચલણ કાપવામાં આવતું હતું, હવે હેલ્મેટ પહેર્યું હોવા છતાં ચલણ કાપવામાં આવી રહ્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ