ક્રાઈમ / બદમાશોએ વિદ્યાર્થીના કપડાં ઉતારી ઢોર માર માર્યો, થૂક ચટાવીને પ્રાઈવેટ પાર્ટનો બનાવ્યો વીડિયો

bihar the miscreants beat the student by taking off his clothes made a video of the private part crime

બદમાશો ઈચ્છતા હતા કે પીડિત વિદ્યાર્થી તેમનું એડમિશન કોલેજમાં કરવાની આપે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ