બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી / Bihar Election 2020: બિહારમાં સવારના 11 વાગ્યા સુધી અંતિમ તબક્કામાં 19.77 ટકા મતદાન થયુ

Bihar Election 2020 third phase voting

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ત્રીજા તબક્કાનું મતદાન શરુ થઇ ગયું છે. ત્યારે અગિયાર વાગ્યા સુધીમાં 19.75 ટકા મતદાન થયું છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ