ચૂંટણી / રાહુલ ગાંધીની મુશ્કેલી વધી, 'બધાં મોદી ચોર' કહેવું પડ્યું ભારે

Bihar dy.cm Sushil Modi will file defamation case against Rahul Gandhi

'સારે મોદી ચોર હૈ'નાં નિવેદનથી રાહુલ ગાંધીની મુશ્કેલીમાં વધારો. 'ચોકીદાર ચોર હૈ' કમેન્ટ બાદ રાહુલ ગાંધી ફરી સપડાયાં વિવાદમાં...

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ