વ્યવસ્થા / અહીં બન્યું દેશનું સૌથી મોટું વેક્સીન સેન્ટર, 35 લાખ ડોઝ રાખવાની છે વ્યવસ્થા

bihar coronavirus vaccine state store patna nalanda medical college and hospital walk in cooler refrigerator

દેશમાં આ વેક્સીન સેન્ટર બિહાર જ નહીં પણ અનેક વેક્સીન સ્ટોરેજના કેન્દ્રોમાંનું એક છે. દાવો કરાયો છે કે આ નાલંદા મેડિકલ કોલેજમાં બનાવાયેલા આ વેક્સીન સ્ટોરમાં એક સાથે કોરોના વેક્સીનના 35 લાખ ડોઝ રાખવામાં આવી શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ