જળસંકટ / ગુજરાતમાં મોટા સંકટના ભણકારા: આ વિસ્તારોમાં ડેમ સાવ તળિયા ઝાટક, સ્થાનિકોમાં ચિંતા વધી

Big water crisis in Gujarat, Dams in these areas are at the bottom

ઉનાળો શરુ થતા  રાજ્યમાં જળસંકટ ઘેરુ બન્યુ છે. અરવલ્લી, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, મેહસાણા સહિતના 13 જિલ્લાના ડેમ સાવ તળિયા ઝાટક

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ