ગંભીર / વેક્સિન ન લેનારા માતા-પિતા માટે સિવિલના સુપરિટેન્ડેન્ટની મોટી ચેતવણી

Big warning from the Superintendent of Civil for non-vaccinated parents

નિષ્ણાંતોએ કહ્યું કે, અમદાવાદની સિવિલમાં 6 બાળકોને દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.છેલ્લા 37 દિવસમાં 12 વર્ષ સુધીના બાળકો કોરોનાની ઝપેટમાં આવી ગયા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ