મોટા સમાચાર / બિનસચિવાલયની નવી તારીખને લઈને મોટા અપડૅટ, પરીક્ષાની તૈયારી કરતા તમામ ઉમેદવારોએ જાણી લેવું જરૂરી

Big update on new date for binsachivalay exam

બિન સચિવાલયની પરીક્ષાને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. જેમા અગામી 15 દિવસમાં પરીક્ષાની તારીખ જાહેર કરવામાં આવશે અને બે મહિનામાં આ પરીક્ષા પૂર્ણ કરી દેવામાં આવશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ