આદેશ / બિલકીસ બાનો રેપ કેસમાં સુપ્રીમનો મોટો ઓર્ડર, ગુજરાત-કેન્દ્ર સરકારને 18 એપ્રિલે આ કામ કરવાનું કહ્યું

Big Supreme Order in Bilquis Bano Rape Case Gujarat Central

બિલકિસ બાનો કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટે ગુજરાત, કેન્દ્ર સરકારને દોષિતોને માફી આપવા સબંધિત ફાઈલો સાથે 18 એપ્રિલ તૈયાર રહેવાનો નિર્દેશ જારી કર્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ