સુરત / IAS કે.રાજેશ દરોડા કેસમાં CBIને મોટી સફળતા, 'વચેટીયો' ઝડપાતા અધિકારીનો છૂટ્યો પરસેવો

Big success for CBI in surat, Arrest of K. Rajesh's personal person Rafiq Memon

SUDAની હદમાં આવતી અનેક જમીનોના પ્રકરણમાં કે.રાજેશનું નામ સામે આવ્યું હતુ, રફીક મેમણ વચેટિયાની ભૂમિકા અદા કરતો હોવાનો આરોપ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ