નિર્ણય / GTUની ઓનલાઇન PG એક્ઝામને લઈને મોટા સમાચાર, આ તારીખે લેવાશે પરીક્ષા

Big news regarding GTU's online PG exam, the exam will be taken on this date

ગુજરાત ટેક્નોલોજીકલ યુનિવર્સિટી દ્વારા યુજીની પરીક્ષા બે દિવસ મોકૂફ, 20 અને 21 મે એ લેવાનાર પરીક્ષા હવે 24 થી 27 મે દરમિયાન લેવામાં આવશે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ