શિક્ષણ વિભાગ / ધો.10 બોર્ડની પરીક્ષા મુદ્દે મોટા સમાચાર, વિદ્યાર્થીઓને મળી આ મોટી રાહત

Big news on Std. 10 board exam issue, students got this big relief

15 માર્ચ સુધી ધોરણ 10ની પરીક્ષાના ફોર્મ ભરી શકશે. આજે ધોરણ 10ના પરીક્ષા ફોર્મ ભરવા માટે અંતિમ દિવસ હતો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ