કવાયત / વસ્તી ગણતરીને લઈને મોટા સમાચાર: આ રીતે NPR અપડેટ કરાવી શકે છે મોદી સરકાર, શિયાળુ સત્રમાં આવી શકે છે બિલ

Big news on census: This is how Modi government can update NPR

નેશનલ પોપ્યુલેશન રજિસ્ટર એટલે કે NPR અપડેટનું આ બિલ ભારતના રજિસ્ટ્રાર જનરલને જન્મ અને મૃત્યુ ડેટાબેઝ જાળવી રાખવા અને NPR અપડેટ કરવાની મંજૂરી આપે છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ