રાહત / સ્વતંત્રતા દિવસે કોરોના સામેની લડાઈમાં મોટા સમાચાર, દેશની પ્રથમ Nasal Vaccineનું  ટ્રાયલ પૂર્ણ

Big news in the fight against Corona, the trial of the country's first Nasal Vaccine is complete

ભારત બાયોટેકે કોરોનાની BBV-154 ઇન્ટ્રા નસલ વેક્સિનની ત્રીજી ક્લિનિકલ ટ્રાયલ પૂર્ણ કરી, Intra Nasal Vaccineના બૂસ્ટર ડોઝનું 9 સ્થળોએ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ