સારા સમાચાર / સુરતીલાલાઓ માટે મોટા સમાચાર, ટૂંક સમયમાં શરૂ થવા જરી રહી છે આ સેવા

Big news for Suratilalas, this service is going to start soon

સુરતમાં આગામી દિવસોમાં વધુ પાંચ જેટલી ફ્લાઈટ સેવા શરૂ કરવામાં આવનાર છે જેને ઉદ્યાગપતિની અને સુરતીઓમાં ખુશી જોવા મળી રહી છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ