ઓલિમ્પિક / ભારત માટે મોટા સમાચાર, મીરાબાઈ ચાનૂને મળી શકે છે ગોલ્ડ મેડલ, જુઓ એવું તો શું બન્યું

Big news for India, Mirabai Chanu may get a gold medal, see what happened

ચીનની મહિલા વેઈટલિફ્ટર હો જજિહૂએ ટોકિયો ઓલિમ્પિકમાં ગોલ્ડ મેડલ પોતાને નામે કર્યો છે. ભારતની મીરાબાઈ ચાનૂનને સિલ્વર મેડલ મળ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ