મોનસૂન સેશન / સરકારી કર્મચારીઓ માટે મોટી ખબર, બેસિક સેલેરી વધારા પર સંસદમાં સરકારે આપ્યું મહત્વનું નિવેદન

Big news for government employees, important statement made by the government in Parliament on basic salary increase

કેન્દ્ર સરકારે સંસદમાં સ્પસ્ટ જણાવ્યું કે કર્મચારીઓની બેસિક સેલેરીમાં વધારો કરવાની સરકારની કોઈ યોજના નથી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ