તમારા કામનું / નોકરીની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે મોટા સમાચાર: હવે ભારતીય રેલવે નહીં લે આ ભરતી પરીક્ષા, જાણો કેમ

Big news for candidates preparing for jobs: Now Indian Railways will not conduct this recruitment exam, know why

રેલ્વે મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરાયેલી નવી નોટિફિકેશન અનુસાર, હવે રેલ્વેમાં IRMS ની ભરતી UPSC સિવિલ સર્વિસીસ પરીક્ષા દ્વારા કરવામાં આવશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ