ગાંધીનગર / હેડક્લાર્ક પરીક્ષા રદ્દ થશે કે નહીં તેને લઈને મોટા સમાચાર, ગુજરાત સરકાર એક્શન મોડમાં

Big news about whether the head clerk exam will be canceled or not

પેપર લીકકાંડ મામલે હવે રાજ્ય સરકાર પણ એક્શનમાં આવી છે, રાજ્ય સરકારે પરીક્ષાના નિર્ણયને લઈને એક ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક બોલાવી છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ