ગાંધીનગર / ગુજરાતના ખેડૂતો માટે મોટા સમાચાર, વીજળી મુદ્દે વિધાનસભામાં સૌરભ પટેલનું નિવેદન

Big news about Gujarat farmers, Saurabh Patel's statement in the assembly on the issue of electricity

સૌરભ પટેલે જણાવ્યું કે, બે વર્ષમાં તમામ ખેડૂતોને દિવસે વીજળી મળશે. આ માટે સરકાર દ્વારા રૂ.3500 કરોડ જેટલો ખર્ચ કરવામાં આવશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ