બદલી કેમ્પ! / મોટા આંદોલન બાદ આવેલી ભરતીમાં બેરોજગારોનો મેળ પડવાની શક્યતા ઓછી, આ છે 'કારણ'

Big loss to unemployed in recruitment of Vidya Sahayak for 3300 posts of Gujarat government

નોકરી મેળવી જ ચૂક્યા છો તો ભરતી પર તરાપ કેમ?વિદ્યાસહાયકની 3300 જગ્યા સામે હાલના 3112 શિક્ષકોએ અરજી કરી કારણ માત્ર જિલ્લા ફેર અને વતન તરફ દોટ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ