રાહતનો ડબલ ડોઝ / કોવિડ વેક્સિન સર્ટીને લઈ ગુજરાત સરકારનો મોટો નિર્ણય, હવે આ જગ્યાઓ પર રસીકરણ સર્ટી ફરજિયાત નહીં

Big decision of Gujarat government Vaccine certificate is no longer mandatory for entry into government offices

સરકારી કચેરીઓમાં પ્રવેશ માટે હવે વેક્સિન સર્ટી ફરજિયાત નહીં, સરકારીની ઓફિસોમાં સર્ટી સાથે રાખવાનો હતો નિયમ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ