ગાંધીનગર / ગુજરાતમાં ધો-12ના પરિણામથી અસંતુષ્ટ વિદ્યાર્થીઓ માટે મોટા સમાચાર, શિક્ષણ બોર્ડે કર્યો આ મહત્વનો નિર્ણય

Big decision of education department for standard 12 students

ગુજરાતમાં ધોરણ-12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વનો નિર્ણય, અસંતુષ્ટ વિદ્યાર્થીઓ પોતાનું પરિણામ જમા કરાવીને ફરી પરીક્ષા આપી શકે છે, આ માટે એક અલગ વ્યવસ્થાનું આયોજન કરાશે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ