કિસાન આંદોલન / લાલ કિલ્લા પર થયેલ હિંસક પ્રદર્શન હતું પ્રિ-પ્લાન્ડ, ચાર્જશીટમાં થયા મોટા ખુલાસા

big conspiracy to capture the red fort protest

દિલ્હીમાં 26 જાન્યુઆરીના દિવસે થયેલ પ્રદર્શન પ્લાનિંગ મુજબ કરેલું ષડયંત્ર હતું, લાલ કિલ્લા પર ચઢાઈ કરવાનો હતો માસ્ટર પ્લાન

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ