ગાંધીનગર / કોરોનાકાળમાં ગુજરાતમાં બજેટ દરમિયાન કરાશે મોટા ફેરફાર, અધ્યક્ષ રાજેન્દ્ર ત્રિવેદીએ કરી સમીક્ષા

Big changes will be made in the budget in the Corona period

વિધાનસભાની બેઠક વ્યવસ્થામાં ફેરફાર કરાયો છે. જે મુજબ 120 ધારાસભ્યો ગૃહમાં અને 60 ધારાસભ્યો પ્રેક્ષક ગેલેરીમાં બેસશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ