અજબ - ગજબ / અનોખી પરંપરા : આ મંદિરમાં ચઢાવવામાં આવે છે બીડીનો પ્રસાદ, કારણ છે ખૂબ રસપ્રદ

Bidi prasad is offered in this temple, the reason is very interesting

ભારતમાં એવા પણ મંદિરો છે, જેમના વિશે જુદી જુદી માન્યતાઓ બંધાયેલી છે. આપણા દેશમાં અલગ - અલગ ધર્મોના લોકો રહે છે અને બધા જ ધર્મોની જુદી જુદી પરંપરાઓ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ