અંધવિશ્વાસ / અમદાવાદમાં અંધશ્રદ્ધાઃ ચોરીનો કેસ ઉકેલવા ભૂવા પાસે ગયા તો કહ્યું, આ સીંગદાણા ખાવ પછી જો...

Bhuvan took help to solve the theft case in Ahmedabad

એક કિસ્સો અમદાવાદનો છે, જેમાં ચોરી કોણે કરી અને ચોરી વિશે કોણ જાણે છે તેની તપાસ કરાવવા ભુવાએ આપેલા સીંગદાણા ખાતા અન્ય યુવકની તબિયત લથડી અને હોસ્પિટલ જવું પડ્યું

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ