રાજકારણ / ભૂપેન્દ્ર પટેલના શિરે કાંટાળો તાજ? નવા CM સામે 10 મોટા પડકાર, હાઈકમાન્ડ અને જનતાની અપેક્ષા અપાર

Bhupendra Patel's crown on his head : 10 big challenges against new CM

ગુજરાતની નવી રચાનારી સરકાર સામે રાજ્યની સ્થિતિ અને સરકારની ઈમેજ સુધારવા માટે નવો પડકાર

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ