ગજબ હો / ઉપર ભાલા, ચાર આસોપાલવના ઝાડ...: ઐસે કોન એડ્રેસ દેતા હૈ ભાઈ! વેપારીનું માર્કેટિંગ જોઈ તમે પણ હસી પડશો

Bhungla seller of Ahmedabad published an Addressed on the packet, the photo gone viral

અમારે ત્યાં એક નાળિયેરીનું ઝાડ છે. બે માળનું મકાન છે અને અમારી બીજી કોઈ શાખા નથી સાવધાન…."  વેપારીની જાહેરાત સોશ્યલ મીડિયા પર થઈ વાયરલ..

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ