ખેલો અમદાવાદ / અમદાવાદના નારણપુરામાં બનશે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનું સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્ષ, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ કરશે ભૂમિપૂજન

Bhumi Pujan will be performed by Amit Shah of International Sports Complex

અમદાવાદના નારણપુરામાં બનશે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્ષ. 29મેના રોજ અમિત શાહ કરશે ભૂમિપૂજન

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ