આરોગ્ય સાથે ચેડા / ગટરના પાણીમાં શાકભાજી ધોઈ રહ્યો હતો કાછિયો, ભયાનક વીડિયો જોઈને ઘરમાં શાક નહીં લાવી શકો

Bhopal: Video of youth washing vegetables in drainage water

ભોપાલમાં ગટરના પાણીમાં શાકભાજી ધોઈ રહ્યાંનો એક કાછિયાનો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ લોકોએ ભયાનક પ્રતિક્રિયા આપી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ