મરામત? / ભાવનગર: શહેરની આન બાન શાન કહેવાતા એકમાત્ર નાટ્યગૃહની ખસ્તા હાલત, 9 વર્ષ પહેલા કરાયેલો 4.5 કરોડનો ખર્ચો માથે પડ્યો

Bhavnagar's Yashwantrao Natyagriha is in a dilapidated condition

નાટ્યગૃહને 2012માં જ 4.5 કરોડના ખર્ચે રિનોવેટ કરવામાં આવ્યું હતું હજુ તો માંડ દસ વર્ષ પણ નથી થયાને ફરી પાછું..

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ