હુકમથી / ભાવનગર દલિત હત્યાકાંડમાં PSI પ્રવીણ સોલંકીને હાઇકોર્ટે કહ્યુ કે...

Bhavnagar Dalit murder case PSI not accused Gujarat high court

ભાવનગર સાનોદર ગામે દલિત પુરૂષની હત્યાના મામલામાં PSI પ્રવીણ સોલંકીને હાઇકોર્ટે રાહત આપી છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ