ગેરવર્તણૂંક / ભાવનગર સિવિલ હોસ્પિટલના સ્ટાફે વૃદ્ધ દર્દીને ધક્કા મારીને કાઢી મૂક્યા, વૃદ્ધાએ રડતા રડતા જણાવી આપવીતી

Bhavnagar Civil Hospital, staff, old patient, knees,

ભાવનગર સિવિલ હોસ્પિટલના સ્ટાફે વૃદ્ધાને ધક્કા મારી તગેડી મૂક્યા હોવાની વૃદ્ધ દર્દીએ રડતાં રડતાં આપવીતી જાણાવી હતી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ