ભરૂચ / ગોલ્ડન બ્રિજ પાસે નર્મદા નદીની સપાટી 30.50 ફૂટે પહોંચી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ