બંધની અસર / ખેડૂતોના આંદોલનને ચાર મહિના પૂર્ણ થવા પર આજે 'ભારત બંધ' : જુઓ ક્યાં કેવી છે અસર

BHARAT BANDH CALL BY FARMERS GOOD IMPACT IN PUNJAB AND HARYANA

ખેડૂત આંદોલનને ચાર મહિના પૂર્ણ થવા પર આજે ખેડૂતો દ્વારા ભારત બંધ કરવામાં આવ્યું છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ