ચોમાસું / ઉપરવાસમાં વરસાદ થી ધોરાજીનો ભાદર-2 ડેમ ઓવરફલો; ડેમના 3 દરવાજા દોઢ ફૂટ ખોલાયા

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ