સાવધાન / સેન્ડવીચ અને પફમાં મેયોનીઝ ખાવાના શોખીનો ચેતી જજો! શરીરમાં વધી જાય છે આ 5 બિમારીઓનો ખતરો

beware of Mayonnaise in sandwiches and puffs The risk of these 5 diseases increases in the body

જો તમે મેયોનીઝના શોખીન છો, તો તમને તેના નુકસાન વિશે પણ જરૂર ખબર હોવી જોઈએ. મેયોનીઝથી શરીરને અનેક પ્રકારનું નુકસાન થાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ