તમારા કામનું / આધાર ધારકો સાવધાન, ક્યાંક તમારા આધાર કાર્ડનો ખોટી રીતે ઉપયોગ ન થઈ જાય, બચવા કરી લો આ કામ

beware of aadhaar card misuse know how to protect your aadhaar card from any kind of misuse

તમારા આધારનો ખોટી રીતે ઉપયોગ ન થાય તે માટે જાણી લો આ ખાસ વાતો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ