ધ્યાન રાખજો / સેકસ માટેનો બેસ્ટ ટાઈમ કયો? જાણો ફાયદા, સ્ટડીઝ અનુસાર આ સમય તો ક્યારેય પસંદ ન કરતાં

best time to have sex is morning says studies here are the tips for time of intercourse

સંભોગના ફાયદાઓ વિશે તો અવારનવાર ઘણા સ્ટડી થતાં રહે છે.પણ શું તમને ખબર છે કે શારીરિક સંબંધ માટેનો સૌથી બેસ્ટ ટાઈમ કયો? અને કયા સમયે જાતીય આનંદ બિલકુલ ન માણવો જોઈએ?

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ