7 મું પગારપંચ / DA ઉપરાંત આ લાભોથી પણ વધશે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનો પગાર, જાણો કઈ ભેટ મળવાની છે

besides DA, another set of benefits are likely for employee

કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને ડીએની ઉપરાંત મુસાફરી ભથ્થું, શહેર ભથ્થું, પ્રોવિડન્ટ ફંડ અને ગ્રેચ્યુઇટીમાં પણ વધારો થવાનો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ