લિસ્ટ / રહેવા માટે બેંગ્લુરુ ભારતનું શ્રેષ્ઠ શહેર, ગુજરાતના ત્રણ શહેરો ટૉપ ટેનમાં

Bengaluru Is Best City In India For Living As Centre Govt Issued Ease Of Living Index Ranking 2021

દેશમાં રહેવાની દ્રષ્ટિએ શ્રેષ્ઠ શહેરોની યાદી જાહેર કરી છે જેમાં ગુજરાતના શહેરોની બોલબાલા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ