ફાયદા / જો તમે અડદની દાળ ખાઓ છો તો એકવાર અવશ્ય વાંચજો, દાળથી તમારા શરીરમાં...

benefits of having urad dal

કાળાં ફોતરાંવાળી અડદની દાળની તાસીર ઠંડી હોય છે અને અનેક પ્રકારની બીમારીઓ માટે લાભદાયી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ